Zlato...

symbol moci a bohatsví

Zlato v přírodě


RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D.

Kurátor výstavy


Zlato je kov s chemickým symbolem Au, atomovým číslem 79 a hustotou 19,32 g/cm3. Má bod tání 1 064°C a bod varu 2 807°C. Čisté zlato je sytě žluté, s častou příměsí stříbra se stává světlejší, příměs mědi jej může barvit do červena. Čistota zlata ve slitinách se uvádí v karátech, kdy 1 karát = 1/24 hmotnostního podílu zlata ve slitině. Je v přírodě rozšířeno v mnoha prostředích, např. průměrná zemská kůra obsahuje asi 0,005 g zlata v tuně horniny. Vyskytuje se převážně ryzí, často ve slitině se stříbrem (elektrum).
Ložiska zlata se nacházejí na všech kontinentech. Nejkrásnější zlato v Evropě pocházelo ze Sedmihradska (dnešního Rumunska). Nejznámější je lokalita Roşia Montană, odkud ukázky zlata byly rozprodávány po celé Evropě už v 18. století. Z míst nám bližších je vystaveno zlato z Kremnice na Slovensku. Plíšky a agregáty vystaveného zlata představují vlastně složité srůsty jednotlivých drobných osmistěnových krystalů. Z míst známých v historii „zlatou horečkou“ jsou vystaveny ukázky z Kalifornie a Aljašky, které zlatokopové vyrýžovali z říčních usazenin. Vznik těchto „zlatých nuggetů“ je však pro vědce částečně dosud záhadou.
Významným producentem zlata v Evropě byly také už od pravěku české země. Za celé historické období se u nás vytěžilo přibližně 95 tun zlata, z toho 56 tun poskytla rýžoviště. K nejvýznamnějším producentům patřila města Jílové u Prahy a Kašperské Hory na Šumavě s největší dobou rozkvětu za panování Karla IV., na počátku 20. století pak zlatodůl Roudný u Vlašimi. Nejkrásnější zlato v České republice pochází však z ojedinělého nálezu v Křepicích u Vodňan; vystaveny jsou odtud dvě ukázky.
Také na Moravě a zvláště ve Slezsku se zlato těžilo odedávna na několika místech. Na západní Moravě se zlato rýžovalo i těžilo v oblasti předínského revíru v blízkosti malé obce Hory, ležícího mezi Třebíčí a Telčí. Na výstavě jsou dva nenápadné unikátní vzorky nejbohatší zlatonosné rudy z oblasti Moravy právě z této lokality.
Daleko významnější oblast těžby zlata se však nachází ve slezské části České republiky. Jsou to zejména Zlaté Hory, méně též Suchá Rudná, Jeseník a jejich blízké okolí. Zlato se tu vyskytuje jak v usazených horninách, tak i vtroušené v horninách. Je to jediné místo u nás, kde byly nalezeny skutečné zlaté nugety. Největší z nich vážily až přes 1 kg!