Zlato...

symbol moci a bohatsví

Mimořádně vzácné exempláře


Mgr. Dagmar Grossmannová, Ph.D.

Kurátorka výstavy


Všechny exponáty v této vitríně patří k mimořádně vzácným a zajímavým exemplářům. Vyznamenání, vládní i soukromé mince a medaile pocházejí ze 17.–20. století.

Exponát 1

Řád zlatého rouna – nejvyšší habsburské vyznamenání, zcela výjimečný a vznešený řád, do jehož řad byli přijímáni pouze aristokraté za mimořádné zásluhy. Symbolem řádu je zlaté beránčí rouno s hlavou a kopýtky. Vystavený exponát pochází z poloviny 19. století.

Exponát 2

Medaile na dokončení chrámu sv. Víta a svatováclavské milénium z roku 1929, jejímž autorem je pražský sochař a medailér Josef Šejnost (1878-1941). Hmotnost medaile je 171,464 g.

Exponát 5

Zcela raritní a výjimečná medaile na popravu anglického krále Karla I. (1625-1649) ve váze 12dukátu, která byla ražena v Německu bezprostředně po jeho smrti.

Exponát 6

Unikátně dochovanou ražbou (tj. jeden známý kus) je 30dukát olomouckého biskupa Karla z Lichtenštejna (1664-1695) z kroměřížské mincovny z r. 1676. Nejedná se o běžnou minci, ale spíše o výjimečnou ražbu.