Zlato...

symbol moci a bohatsví

Zlato Velké Moravy


Doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc.

Kurátor výstavy


Tato vitrína je věnovaná zlatu z doby Velké Moravy, z doby existence prvního státního útvaru předků dnešních Čechů, Moravanů a Slováků. Jde jenom o výsek zlatých předmětů, které vlastní Moravské zemské muzeum. Tyto předměty dokumentují bohatství a zároveň unikátní postavení Moravanů 9. století našich předků z doby Velké Moravy.
Celá expozice je rozdělena v zásadě do tří částí. První část je věnovaná zlatu v podobě polotovaru, které dokládá, že se zlato v době Velké Moravy nejen k nám dováželo, ale že zde bylo i zpracováváno. Takže zde vidíte např. různé hranolky, ústřižky plíšků, smotané drátky apod.
Unikátní je zde parohová podkladka, vlastně taková kovotepecká destička, v jejímž povrchu můžete vidět několik jamek, které sloužily na vytepávání plechových zlatých i stříbrných polokoulí.
Významný je nálezový celek hrobu 193 ze Starého Města u Uherského Hradiště, tedy z míst někdejšího Veligradu, který obsahuje několik párů unikátních zlatých náušnic a také gombíků, které pocházejí z jednoho jediného celku. To znamená, že je měla v hrobové výbavě jedna velmi bohatá Moravanka, mohli bychom říci skoro kněžna, protože deset zlatých kusů je mimořádný počet i na jiné lokality, vč. Mikulčic, Starého Města apod.
Druhý celek, který můžete vidět, představuje unikátní soupravu, řekli bychom dýky, která sestává z pozůstatků zlaté pochvy, která je zdobena emajlovými oky. K této soupravě patří další tři drobná kování, která tvořila kdysi součást závěsného systému pochvy oné dýky. Zemřelý muž, starší pán, který je měl u sebe, z hrobu 123, patřil k absolutní elitě doby velkomoravské. Byl pohřben v rakvi a všechny tyto nálezy, které vidíte, pocházejí z první poloviny 9. století.