Zlato...

symbol moci a bohatsví

Evropské ražby 16. a 17. století


Mgr. Dagmar Grossmannová, Ph.D.

Kurátorka výstavy


V období 16. a 17. století nastává velký rozvoj ve Španělsku, který je posílen objevením Ameriky. Americké zlato začalo proudit do Evropy a bylo proměněno ve zlaté mince různých zemí. Prostřednictvím mezinárodního obchodu proudilo i do českých zemí, přes které plynulo také uherské zlato na západ.

Exponát 6

Mimořádně vzácný 10dukát Ferdinanda III. z r. 1648 pochází z brněnské mincovny, kde byl vytvořen v letech 1646-1648 mincmistrem Janem Konrádem Richthausenem.

Exponát 16

Mezi nizozemskými ražbami vyniká 2souverain d´or panovníků Alberta a Isabely (1598-1621) z mincovny v Tournai, ražená mezi léty 1612-1621. Na aversu je sedící pár na trůnu oblečený podle tehdejší španělské módy s typickým vysokým kudrnatým límcem.

Exponát 21

Medaile na uherskou korunovaci Ludvíka II. Jagellonského v roce 1508 ve váze 3dukátu ražená v roce 1544. Ludvíkovi byly v době korunovace pouhé 2 roky.

Exponát 23

Císař Karel V., jako neapolský král (1516-1556), nechal jako jeden z mála zlatých nominálů razit od r. 1525 2scudo d´oro. Na líci je zobrazen panovník po vzoru antických římských císařů; na rubu je římská bohyně míru Pax.