Zlato...

symbol moci a bohatsví

Středověké zlaté mince


Mgr. Dagmar Grossmannová, Ph.D.

Kurátorka výstavy


Pomyslným mostem mezi antickým a středověkým mincovnictvím je byzantské mincovnictví. Byzantský solidus byl po mnoho staletí určující peněžní jednotkou a měl velký vliv na další vývoj ve středověku. Velký význam pro vývoj v západní Evropě měla říše Franků, svůj podíl nesla také arabská mince. Vzorem pro vlastní zlaté ražby v různých evropských zemích byly florény z Florencie a dukáty z Benátek, ražené z velmi čistého zlata.

Exponát 2

Solidus byzantského císaře Theofila (829-842) patří mezi velmi ojedinělé nálezy svého druhu na Moravě. Zlaté byzantské solidy byly používány jako obchodní mince také v období Velké Moravy.

Exponát 7

Franc d´or à cheval je zlatý nominál, na kterém je poprvé francouzský král Jan II. Dobrý (1350-1364) zobrazen na koni.

Exponát 18

První zlaté středověké mince, ražené v českých zemích, byly florény Jana Lucemburského ražené podle vzoru mincí jednoho z významných obchodních center tehdejší doby – Florencie. Od doby Karla IV. byly raženy dukáty. Všechny patří k neobyčejně vzácným ražbám z pražské mincovny:
18.A. florén Jana Lucemburského (1310-1346)
18.B. dukát Karla IV. (1346-1378)
18.C. dukát Václava IV. (1378-1419)
18.D. dukát Vladislava Jagellonského (1471-1516)

Exponát 19

První zlaté mince, které nenesou vliv arabských mincí, jsou zlaté augustalis, které byly raženy císařem Fridrichem II. (1197-1250) v první polovině 13. století. Byly raženy i poloviny = ½ augustalis.